Asociația “George Poboran – pentru copiii noştri” este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, profesională, independentă, non-guvernamentală, umanitară și de caritate, necondiționată politic, etnic, rasial și religios, cu scop nepatrimonial care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare.

Printre obiectivele principale ale asociaţiei:
  • susţinerea iniţiativelor de modernizare, eficientizare, creştere a eficacităţii, calităţii şi îmbunătăţire continuă a învăţământului;
  • promovarea comunicării şi cooperării între părinți și cadrele didactice;
  • prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe în acest scop împreună cu profesorii şcolii şi a consilierului școlar;
  • dezvoltarea spiritului de echipă şi pregătirea copiilor pentru situaţii de competiţie;
  • încurajarea unei relaţii sănătoase părinte – copil cât şi sprijinirea dezvoltării armonioase a copiilor;
  • stimularea atitudinii de promovare a activităților culturale și sociale;
  • promovarea și susținerea de activități de teambuilding, comunicare creativă, de cunoaștere experiențială, de încurajare a viziunilor personale și stimularea atitudinilor de creștere.

Despre noi

“Asociația “George Poboran – pentru copiii noștri” este locul unde oamenii (inclusiv adolescenții 🙂 ) găsesc energia necesară să schimbe lucrurile în bine, apoi îi inspiră și pe ceilalți să le urmeze exemplul și să-și transforme ideile în realitate.

Unde ne găsiți